• Harpegio wedstrijd : 3 & 4 maart 2018 - De Nieuwe Vrede - Berchem (Antwerpen)

 • Harpegio wedstrijd : 3 & 4 maart 2018 - De Nieuwe Vrede - Berchem (Antwerpen)

 • Harpegio wedstrijd : 3 & 4 maart 2018 - De Nieuwe Vrede - Berchem (Antwerpen)

1. Datum en Plaats

De HARPEGIO harpwedstrijd vindt plaats om de twee jaar.
De editie van 2018 wordt gehouden op 3 en 4 maart in "De Nieuwe Vrede" :

Vredestraat 16-22
2600 Berchem (Antwerpen)

4. Programma

Het programma is opgesteld door een commissie van 5 leraren uit het gesubsidieerd of privé onderwijs.

Alle stukken moeten uit het hoofd gespeeld worden.
De kanditaat mag de volgorde van de stukken kiezen maar  moet zich houden aan de door de jury voorziene duur.

Het programma :

 • Een stuk naar keuze uit de lijst samengesteld door de commissie.
 • Een verplicht stuk.

5. Uitnodiging

Weerhouden kandidaten kunnen de wedstrijdplanning met dag en tijdstip van elke kandidaat vinden op de website http://www.harpegio.eu

6. Jury

De jury is samengesteld uit persoonlijkheden uit de Belgische muziekwereld.
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
De jury behoudt zich het recht voor niet alle prijzen toe te kennen.
Een jurylid mag geen punten geven aan of stemmen over een kandidaat die zijn leerling is of geweest is.

7. Inschrijvingsdossier

De kandidaten moeten hun compleet inschrijvingsdossier, via de website, voor 15 januari van het jaar van de wedstrijd opsturen.


Het dossier bevat :
 • Een kopie van
  • de identiteitskaart of paspoort
  • anders, een kopie van de identiteitskaart van de ouders
 • Inschrijvingsformulier ingevuld.
 • Een bewijs van betaling.

Inschrijvingskosten :

 • 30 euro voor niveaus I en II,
 • 40 euro voor niveaus III en IV,
 • 45 euro voor niveau V "jong talent".

Dit bedrag moet worden overgeschreven op de rekening van VZW HARPEGIO vóór de uiterste datum bepaald door de organisatie. Elk dossier dat niet volledig is, zal worden geweigerd.

ING 363-0488723-77 • IBAN BE80 3630 4887 2377 • BBRUBEBB

De inschrijvingsgelden kunnen niet terugbetaald worden, behalve in geval van ziekte en op vertoon van een geneeskundig attest.

8. Instrumenten

Keltische en pedaal harpen door CAMAC BELGÏE zullen ter beschikking zijn voor de deelnemers.

2. Inschrijvingsvoorwaarden

De wedstrijd is voorbehouden aan harpisten uit het gesubsidieerd of privé onderwijs die nog geen muzikale studies begonnen zijn aan een hogere onderwijsinstelling.

De wedstrijd Harpegio is bestemd voor harpisten die Keltische of pedaalharp spelen. De kandidaten moeten de Belgische nationaliteit hebben of woonachtig zijn in België, en mogen op 1 januari van het wedstrijdjaar niet ouder zijn dan 18 (niveaus I to IV) of 23 (niveau V voor conservatoriumstudenten).

Sinds 2013 is de wedstrijd ook open voor Nederlandse en Luxemburgse harpisten of voor buitenlandse harpisten woonachtig in de Benelux.

De organisatoren behouden zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren wanneer het aantal kandidaten  het goede verloop van het concours zou hinderen.

De vzw Harpegio behoudt zich het recht voor de kandidaten te fotograferen en op te nemen met als doel het verspreiden en verzamelen van klank- en beeldmateriaal zonder dat hier een vergoeding  tegenover staat.

Het inschrijvingsgeld  kan niet worden terugbetaald, tenzij in geval van ziekte en op vertoon van een geneeskundig attest.

3. Niveaus

De Harpegio wedstrijd telt vijf niveaus :

 • NIVEAU I : categorie Keltische harp
 • NIVEAU II : categorie Keltische harp
 • NIVEAU III : categorie Keltische harp en pedaalharp
 • NIVEAU IV : categorie pedaalharp
 • NIVEAU V : categorie jong talent (open voor conservatoriumstudenten tot 23 jaar)

Sinds 2018 is er een nieuwe categorie "jong talent", open voor conservatoriumstudenten tot 23 jaar.